תנאי שירות לגיבוי Backup 365

תנאי שימוש TERMS OF USE

תנאי שימוש לשירות Backup 365 (להלן: "השירות") שכולל גיבוי בענן.

השירות ניתן על ידי אתר udicomputerservices.com (להלן: "נותנת השירות"), למשתמשים שהסכימו לתנאי השימוש (להלן: "משתמש" או "משתמשים").

שירות Backup 365 מאפשר למשתמשים לקבל דוחות על הגיבויים שלהם (להלן: "דוחות"). במסגרת השירות יוכלו המשתמשים לראות דוחות על ידי שימוש בתוכנת דואר אלקטרוני מסוג ג'ימייל (בלבד) או על ידי שימוש בדפדפן כרום (בלבד) במחשב האישי. כל הדוחות הם סודיים ופרטיים ואין להעבירם לאף גורם ללא אישור בכתב מנותנת השירות.

הנך, המשתמש, מתבקש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות שלהלן, תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. תנאי השימוש מסדירים את התנאים לשימוש בשירות של נותנת השירות. נותנת השירות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השירות והשימוש, והמשתמש מחויב להתעדכן באופן שוטף בתנאי השימוש והשירות המופיעים באתר נותנת השירות.

אני מסכים:

 1. השימוש בשירות יהיה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש של נותנת השירות, ספק הדפדפן ומערכת ההפעלה, ספקית התוכנה והשירות וכמו כן מדיניות הפרטיות המפורטת להלן וכן כפי שיעודכן מעת לעת.
 2. אני יודע ומבין כי אם אינני מסכים לתנאי השירות והשימוש, עלי לחדול מלהשתמש בשירות ולהתנתק ממנו.
 3. הקשה על כפתור "אני מסכים לתנאי השימוש" או אישור סעיף "תנאי שימוש" בטופס הזמנה או תשלום, מהווה הסכמה לתנאי השימוש בשירות וכן מהווה התחייבות לנהוג לפיהם.
 4. נותנת השירות לא תישא באחריות לכל נזק, או תקלה או קלקול שיגרמו למשתמש והנובעים משימוש בשירות ו/או לרבות בגין כל תקלה בשירות או בתוכנת השירות.
 5. אני מבין יודע ומסכים שייתכנו תקלות ו/או הפסקות בשירות מעת לעת ונותנת השירות לא תהייה אחראית להפסדים או נזקים ישירים או עקיפים שינבעו מהשימוש או אי השימוש בשירות.
 6. אני, מזמין השירות, בעלי המחשבים שלגביהם מוזמן השירות.
 7. כתובת הדואר האלקטרוני (להלן: " כתובת מייל") שנמסרה על ידי בהרשמה לשירות היא שלי וכן היא פעילה. אני יודע ומבין שכתובת מייל זו הכרחית לצורך הודעות, עידכונים, דוחות ואף אימות פרטים. במקרה הצורך תשמש כתובת המייל לשחזור סיסמא ושם המשתמש וכן תשמש לקבלת קישור אם יידרש.
 8. אני מתחייב לעשות שימוש חוקי ופרטי בלבד בשירות. אני מבין ויודע כי השירות הינו לשימוש פרטי, אישי שלי ובתנאי שהשימוש אינו מסחרי או בהיקף מסחרי.
 9. אני לא רשאי למכור, או להשכיר, או לתת זכויות כלשהם לצד שלישי בשירות או חלקים ממנו.
 10. אני מבין ויודע כי תנאי השירות ותנאי השימוש עשויים להשתנות.
 11. אני מבין ויודע כי השירות עשוי להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת , לפי שיקול דעתה הבילעדי של נותנת השירות.
 12. אני מצהיר שלא תהייה לי כל טענה או תביעה כלפי נותנת השירות או מי מטעמה בגלל ביצוע שינויים, הפסקות או תקלות בשירות כנאמר לעיל.

אני מסכים לכל האמור לעיל.

להסכמה וחתימה על תנאי השימוש – מלאו כאן:

כתובת מייל:

כתובת האתר שלי:

מסכים/מסכימה